..

Vlak Eurostar Londýn - Paříž

PRAHA – Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany postoupila do další fáze. Společnost CEDOP a francouzský Egis Rail ukončily dílčí první etapu. Celá studie bude hotová do konce letošního června. Výstavba nové tratě mezi českou a saskou metropolí přinese nejen konkurenceschopné spojení těchto dvou měst, ale i napojení Česka na vysokorychlostní síť v Německu.

Její součástí bude 26 kilometrů dlouhý přeshraniční tunel pod Krušnými horami, který bude sloužit rovněž nákladní dopravě.

„Komplexní vyhodnocení první etapy jednoznačně doporučilo změnu trasy nové trati RS4 mezi Prahou a Drážďany tak, aby bylo přímým zapojením trati obslouženo krajské město Ústí nad Labem, kde má vzniknout nové centrální osobní nádraží společné pro vlaky ze všech směrů,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Díky dlouhodobě probíhající činnosti geologických služeb, které jsou součástí česko-saského projektu, byly v rámci vyhodnocení využity i aktuální poznatky z inženýrskogeologických průzkumů. I z nich vychází průchod Českého středohoří východní trasou jako výrazně vhodnější, než další sledování západní trasy zakotvené v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje.

Počáteční výstupy prognózovaných přepravních proudů pro rok 2050 předané zpracovatelem studie, které se mezi Ústím n. L. a Prahou pohybovaly v desítkách tisíc cestujících denně, byly ve srovnání s dřívějšími odhady vnímány jako nadhodnocené. Ve vzájemné spolupráci všech stran včetně Ministerstva dopravy se podařilo nejasnosti odstranit, a i přes provedené korekce nedošlo k zásadní změně očekávaného využití tratě cestujícími. Zpracovatelem navržené provozní a technické řešení tedy bylo v této fázi vyhodnoceno jako ekonomicky efektivní.

Pro optimální využití nové trati a využití přínosů z její realizace se podle dosavadních výstupů ukazuje jako velmi vhodné v méně zatížených úsecích provozovat trať ve smíšeném provozu spolu s nákladní dopravou, vedle přeshraničního tunelu pod Krušnými horami se jedná například o tzv. Litoměřický tunel nebo větev RS42 do Mostu.

Po realizaci navrhovaných staveb dojde ke zcela zásadnímu zkrácení jízdních dob na 30 minut či méně nejen v relacích Praha – Ústí nad Labem a Ústí nad Labem – Drážďany, ale také mezi Prahou a Litoměřicemi a díky vedlejší větvi RS42 i z Prahy do Loun a Mostu. RS42 tak současně položí základ možného konkurenceschopného spojení po železnici z Prahy do Karlových Varů.

SLEDUJTE PRAHU NA FACEBOOKU :)

RT : Na kontrolu dopravní situace v Praze nasadil ⁦@PIDoficialni⁩ zřejmě labutě. Nějaká novinka? 😀
RT : V kopci u Motolske nemocnice uvizly autobusy i rada osobnich vozidel.
RT : Praga hoy apareció toda Nevada, belleza pura
RT : Ve 04:55. vyrazilo do pražských ulic 71 velkých sypačů určených na hlavní tahy a 51 dalších vozů,do historického ce…
Nad ránem se jižně nad Prahou zhruba v oblasti Zbraslavi objevila i izolovaná bouřka s několika blesky doprovázenýc…
RT : Vzhledem k nepříznivému počasí dnes očekáváme komplikace na některých příletech a odletech z . Doporu…
Situace na pražském letišti se nezlepšuje, další odkloněný let je BA z Heathrow, směřuje do Vídně. Leta…
Husté sněžení komplikuje provoz na pražském letišti mnoho letadel krouží na vyčkávacích okruzích a č…

742

100

46
Nová anketa, do konce hlasování:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA DNES

PRAHA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

PRÁVĚ SE STAVÍ

  •   0 % -
  •   0 % -
  •   0 % -
  •   0 % -